Akıllı Tekstil

  Son yıllarda, küresel ısınma ve kirlilik, enerji elde etmek için fosil madde esaslı yakıtların ağırlıklı olarak kullanılmasının da etkisiyle, dünyadaki yaşamsal faaliyetleri tehdit edecek bir boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle günümüzde, günlük hayatta ve sanayide kullanılması zorunlu elektrik enerjisinin, çevreye en az zarar verecek biçimde üretimi, iletimi ve tüketiminin gerçekleştirilmesi konusu çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Çeşitli akıllı malzemelerin tekstillerle birlikte kullanılması ile farklı özelliklere ve kullanım alanlarına sahip fonksiyonel tekstil malzemeleri elde edilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı tekstiller, herhangi bir etkiyi veya etki değişikliğini algılama ve buna tepki verme özelliğine sahip tekstil ürünleridir. Enerji üreten veya dönüştüren, kendi kendini temizleyen, belirli ortam koşullarında faz, şekil ve renk değiştiren, iletken ve benzeri özellikteki akıllı malzemeler kullanılarak üretilen tekstil ürünleri günümüzün vazgeçilmezleri arasına girmeye başlamıştır. Fotovoltaik teknolojisi ağırlıklı olarak silikon esaslı pahalı malzemeleri kullansa da günümüzde daha ucuz yöntem ve malzemeleri kullanan güneş pilleri de  üretilmeye başlanmıştır. Organik güneş pilleri, silikon esaslılara göre hafiflik, ucuz malzeme ve daha kolay yöntemleri kullanma, düşük sıcaklıklarda çalışabilme, esneklik, çok küçük ve ya çok büyük yüzeylere uygulanabilirlik gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Organik güneş pillerinin verimleri şuan silikon esaslılara göre düşük olmasına rağmen, taşıdığı özellikler nedeniyle tekstil yapılarına çok uygundur. Güneş, insanlar ve doğadaki diğer canlılar tarafından farklı amaçlar için kullanılan, enerji üretimi için kullanıldığında çevreye zarar vermeyen ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Güneş pilleri ise, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Güneş enerjisinin her yerde bulunabilir, pratik, temiz ve çevre dostu olması nedeniyle, dünyada, güneş pillerine olan talep gün geçtikçe artmaktadır.

  Akıllı tekstiller, teknik tekstiller içerisinde en yüksek ve ileri teknoloji kullanılan alanlardan birisidir. Yüklendikleri işlev ve yapıları açısından; tıbbi tekstiller, koruyucu ve askeri tekstiller, taşımacılık teknik tekstilleri gibi birçok alanda ayrı sınıflarda ele alınmaktadırlar. Akıllı tekstiller, çevresel şartları ve etkileri (ısı, ışık, basınç, pH, elektromanyetik dalgalar, ses, hareket, vb.) veya etki değişikliğini algılayıp tepki verme özelliğine sahip olan tekstil malzemeleridir. Bunlar; pasif, aktif ve çok akıllı tekstiler olarak üç sınıfta kategorize edilirler. Pasif akıllı tekstiller, çevresel bir uyarıyı algılayabilen sensörlerdir. Şekil hafıza malzemeleri, hidrofobik veya hidrofilik tekstiller de bu kategorinin bir parçasıdır. Aktif akıllı tekstiller, koşullara ve uyaranlara duyarlı ve bunları iletmek için sensörler ve aktüatörlerle donatılmıştır. Sıcaklık, ışık ve kirlilik gibi çevredeki çeşitli sinyalleri algılayabilen ve esnek veya minyatürize aktüatörler kullanarak nasıl tepki verileceğine karar veren sistemler bu kategorinin içersinde yer alır. Çok akıllı tekstiller ise, çevresel uyarıları algılayıp kendilerini bu uyarılara adapte edebilen sistemlerdir.

  Akıllı kumaşlar ve interaktif tekstiller, biyomedikal mühendisliği alanında birçok potansiyel uygulamaya sahip olmakla birlikte nispeten yeni bir araştırma alanıdır. Vücut ile temas halindeki tekstillere entegre olan sensörler, birçok yararlı fizyolojik sinyali yakalama yeteneğine sahiptir. Amerika’daki pazar araştırma şirketi Tractica, dünya pazarında akıllı giysi ürünleri sevkiyatının 2016 yılında 1,7 milyon adetten 2022 yılında 26,9 milyon adede, vücut sensörlerinin ise daha büyük bir artışla 2016 yılında 2,4 milyon adetten 2022 yılında 92,1 milyon adede ulaşacağını öngörmektedir. Ayrıca, 2022 yılı sonunda, akıllı giysiler ve vücut sensörlerinin birlikte yıllık 19 milyar dolar gelir getireceğini tahmin etmektedir. Pek çok çalışmada fizyolojik değişimlerin ve çevresel etkenlerle iletişimin izlenmesi amacıyla; akıllı tekstillerin özellikle sağlık ve tıp alanında bandaj, plaster, yara bakım ürünü, cerrahi dikiş ipliği, protez, sağlık personeli giysisi olarak kullanımları araştırılmaktadır.