Çocuk Gelişiminde Çocuk Odasının Önemi

Çocuğun gelişimi bedensel ve zihinsel olarak iki yönlüdür. Bedensel gelişimi; kilo- boy artışı, zihinsel gelişimi ise anlama ve öğrenme yetilerinin ilerlemesidir. Bir çocuğun gelişimi doğru tasarlanmış bir çevreyle olasıdır.  Çocuk odası düzenlenirken, çocuğun yapısı, gelişimi ve ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Çocuk kendi alanını bilemez ve belirleyemez.. Çocuğun zamanının çoğunluğunu geçirdiği odası ve bu odada yer alacak mobilyalar çocuğun fiziksel çevresinde uyarıcı bir rol üstlenmektedir. Doğru tasarlanan fiziksel çevre, çocuğun zihinsel gelişimi üzerinde de önemli bir paya sahiptir. Çocuk bu mekanda oynama ve öğrenme eylemlerini bir arada gerçekleştirebilmelidir. Bu nedenle çocuk odası öncelikle çocuk için tasarlanmış bir mekan olmak zorundadır.


Çocuk Odasının Yarattığı Psikolojik Sonuçlar

Çocuk odasının sıradanlıktan uzak, renkli ve hareketli olması, düşünce özgürlüğü olan yetenekli bireyin yetişmesinde ilk adımı teşkil etmektedir.  Çocuğun büyüme döneminde arkadaşları ile olan ilişkisinde birbirleri ile karşılaştırılmada bundan etkilenme payı çok yüksektir. Çocuğun psikolojik anlamda kendini yıpratmaması için, kendini dinlemesi ve özgürce vakit geçirebilmesi adına odası onun için çok önemlidir. Çocuk odası çocuğun belli başlı sorumlulukları erkenden almasında da öncüdür. Örneğin;  oyuncaklarını belli bir düzende tutması, yatağını toplaması, oyun alanını her seferinde düzenli bırakması gibi… Çocuk psikolojisinin gelişimi ve sağlıklı bir bireyin gelişmesi açısından, çocukların hayal gücünün desteklenmesi ve yaşadıkları mekanları sevmeleri gerçekten önemli etkenlerdir.